cóc 3 chân việt nam

Kiêng kị khi đặt cóc 3 chân trong phong thủy bạn nên biết

dsc01287 Đặt cóc trong két sắc nhưng đầu quay ra ngoài. Điều này cũng khiến cóc không còn phát huy khả năng bảo vệ tiền tài cho bạn nữa. Để Thiềm Thừ (hay con gọi cóc 3 chân) thực sự linh nghiệm và phát huy tác dụng thì ta phải khai quang điểm nhãn đúng cách