Thiềm Thừ Cẩm Thạch tự nhiên Tây Tạng CTT-S

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ bằng đá Cẩm thạch xanh tự nhiên của Tây Tạng ( Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 8cm x 8cm + Khối lượng: 717g. + Ý

Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long tam thể CTC-3M

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ bằng đá ngọc Hoàng Long tam thể ( vùng Tân Cương). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 10cm x 16cm. + Khối lượng: 7,5kg. + Ý nghĩa: trừ

Thiềm Thừ đồng nguyên chất D1121

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ bằng đồng nguyên chất đúc khuôn ( Quảng Đông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 10cm. + Khối lượng: 407gr. + Ý nghĩa: biểu tượng

Thiềm Thừ đồng nguyên chất nhỏ D1122

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ bằng đồng nguyên chất đúc khuôn ( Quảng Đông ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8cm x 7cm. + Khối lượng: 187gr. + Ý nghĩa: biểu tượng

Thiềm thừ đá Cẩm thạch tự nhiên CTT-L

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ bằng đá Cẩm thạch xanh tự nhiên của Tây Tạng ( Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 8cm x 18cm + Khối lượng: 7kg. + Ý

Thiềm thừ thạch anh đen đeo cổ phong thủy S434

+ Chất liệu và xuất xứ: Thiềm Thừ Đeo Cổ bằng đá hắc ngà đen (thạch anh đen) tự nhiên ( Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1,5cm x 1cm + Khối lượng: 5gr.


Cóc Phong Thủy – Cóc Ba Chân – Cóc Thiềm Thừ – Cóc Vàng