Hướng bố trí nhà ở theo cung mệnh trong năm

Đối với những hướng hợp nên bố trí màu sắc và đặt thêm các vật trí có màu sắc thuộc hành của sao và hướng thuộc cung đó để kích hoạt thêm.
Mỗi mệnh cung phối hướng có một bát san. 8 mệnh cung có 8 bát san khác nhau. Trong các bát san, mặc dù cùng Đông tứ mệnh hay cùng Tây tứ mệnh thì số hướng hợp của từng mệnh cung đều không giống nhau.

Hướng hợp đa phần là có sao tốt, nhưng cũng có vài trường hợp gặp sao xấu nhưng được hướng khắc sao xấu thì hung sẽ biến thành cát nên lại hợp với mệnh cung.

Lý tưởng nhất (nghiã là cát nhất) là nếu chủ nhà có hướng nhà đúng vào cung hợp (theo bát san của chủ nhà), còn các thành viên trong gia đình có phòng ngủ hoặc là nơi đặt giường ngủ đúng vào cung hợp của thành viên đó và hướng đầu giường quay về phía hướng hợp (theo bát san của thành viên đó).

phongkhach-12

Trường hợp không được như vậy, nghĩa là gặp những hướng có sao tốt nhưng không hợp, hoặc gặp hướng không hợp vì sao xấu thì cần phải hóa giải để được cát tướng cho gia chủ và được giấc ngủ ngon đối với các thành viên trong gia đình vì hợp với từ trường của chính mình.
Người mệnh Khảm và người mệnh Ly có 2 hướng hợp, người mệnh Càn có 5 hướng hợp, những mệnh còn lại đều có 3 hướng hợp.

Đối với những hướng hợp nên bố trí màu sắc và đặt thêm các vật trí có màu sắc thuộc hành của sao và hướng thuộc cung đó để kích hoạt thêm.
Đối với những hướng không hợp thì cần dùng màu sắc hoặc đặt các vật trí có màu sắc của ngũ hành dùng để chế sát và hóa sát, nhằm làm cho sát khí thoát tiết đi. Chính vì vậy, việc sử dụng màu sắc cho cửa chính và cho từng khu vực phòng ngủ của từng người theo thuật phong thủy rất cần thiết và hữu ích.

Chi tiết 8 bát san của 8 mệnh cung

8 bát san của 8 mệnh cung:

* 4 loại bát san của người Đông tứ mệnh:

– Người có mệnh Khảm được 2 hướng hợp, đó là:
+ Hướng Đông Nam thuộc cung Tốn được sinh khí
+ Hướng Bắc thuộc cung Khảm được phục vị.
Hướng xấu nhất bị tuyệt mạng là hướng Tây Nam thuộc cung Khôn nên tránh. Còn các hướng khác không hợp nhưng vẫn dùng được, song cần hóa giải thì mọi việc mới ổn thỏa và gặp may mắn.

– Người có mệnh Ly được 2 hướng hợp, đó là:
+ Hướng Đông thuộc cung Chấn được sinh khí
+ Hướng Tây Nam thuộc cung Khôn bị lục sát nhưng sao bị hướng khắc nên hợp.
Hướng xấu nhất bị tuyệt mạng là hướng Tây Bắc thuộc cung Càn nên tránh. Còn các hướng khác không hợp nhưng vẫn dùng được, song cần hóa giải thì mọi việc mới ổn thỏa và gặp may mắn.

– Người có mệnh Chấn được 3 hướng hợp, đó là:
+ Hướng Nam thuộc cung Ly được sinh khí
+ Hướng Đông thuộc cung Chấn được phục vị
+ Hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn bị lục sát nhưng sao bị hướng khắc nên hợp.
Hướng xấu nhất bị tuyệt mạng là hướng Tây thuộc cung Đoài nên tránh. Còn các hướng khác không hợp nhưng vẫn dùng được, song cần hóa giải thì mọi việc mới ổn thỏa và gặp may mắn.

– Người có mệnh Tốn được 3 hướng hợp, đó là:
+ Hướng Bắc thuộc cung Khảm được sinh khí
+ Hướng Nam thuộc cung Ly được thiên y
+ Hướng Đông Nam thuộc cung Tốn được phục vị.
Hướng xấu nhất bị tuyệt mạng là hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn nên tránh. Còn các hướng khác không hợp nhưng vẫn dùng được, song cần hóa giải thì mọi việc mới ổn thỏa và gặp may mắn.

** 4 loại bát san của người Tây tứ mệnh:

– Người có mệnh Cấn được 3 hướng hợp, đó là:
+ Hướng Tây thuộc cung Đoài được phúc đức
+ Hướng Tây Bắc thuộc cung Càn được thiên y
+ Hướng Bắc thuộc cung Khảm bị ngũ quỷ nhưng sao bị hướng khắc nên hợp.
Hướng xấu nhất bị tuyệt mạng là hướng Đông Nam thuộc cung Tốn nên tránh. Còn các hướng khác không hợp nhưng vẫn dùng được, song cần hóa giải thì mọi việc mới ổn thỏa và gặp may mắn.

– Người có mệnh Khôn được 3 hướng hợp, đó là:
+ Hướng Tây Bắc thuộc cung Càn được phúc đức
+ Hướng Tây thuộc cung Đoài được thiên y
+ Hướng Đông bị họa hại nhưng sao bị hướng khắc nên hợp.
Hướng xấu nhất bị tuyệt mạng là hướng Bắc thuộc cung Khảm nên tránh. Còn các hướng khác không hợp nhưng vẫn dùng được, song cần hóa giải thì mọi việc mới ổn thỏa và gặp may mắn.

– Người có mệnh Đoài được 3 hướng hợp, đó là:
+ Hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn được phúc đức
+ Hướng Tây Nam thuộc cung Khôn được thiên y
+ Hướng Tây thuộc cung Đoài được phục vị.
Hướng xấu nhất bị tuyệt mạng là hướng Đông thuộc cung Chấn nên tránh. Còn các hướng khác không hợp nhưng vẫn dùng được, song cần hóa giải thì mọi việc mới ổn thỏa và gặp may mắn.

– Người có mệnh Càn là đặc biệt nhất, có nhiều hướng hợp nhất, không cần tránh hướng nào, được 5 hướng hợp đó là:
+ Hướng Tây Nam thuộc cung Khôn được phúc đức
+ Hướng Đông Bắc thuộc cung Cấn được thiên y
+ Hướng Tây Bắc thuộc cung Càn được phục vị
+ Hướng Đông Nam thuộc cung Tốn bị họa hại nhưng sao bị hướng khắc nên hợp.
+ Hướng Nam thuộc cung Ly bị tuyệt mạng là sao Phá quân Kim tinh, sao xấu nhất, nhưng sao bị hướng khắc (Hỏa khắc Kim) nên hợp.
Còn 3 hướng khác không hợp nhưng vẫn dùng được, song cần hóa giải thì mọi việc mới ổn thỏa và gặp may mắn.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *