Cách khai nhãn cóc ba chân bằng đồng cho người sử dụng

Cóc ba chân đã thông linh vì thế nó có thể nhận biết được người chủ nhân đầu tiên (người có mặt khi khai nhãn) và phù hộ cho người đó. Cho dù sau này bạn có tặng cho người khác thì cóc ba chân vẫn phù hộ cho người đầu tiên mà thôi.

Cóc ba chân có khả năng đem đến rất nhiều tác dụng phong thủy tốt đẹp cho người sử dụng. Đặc biệt là điềm báo may mắn và hóa giải vận tủi và nhiều tai ương nguy hiểm trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, để cóc thực sự phát huy tác dụng đó chúng ta phải tiến hành khai quang điểm nhãn (khai nhãn).

Dưới đây là cách khai nhãn cho